Ajwain
60-00
300-00
(250 gm)
Ella Small
188-00
(25 gm)
1697-00
(250 gm)
Daalchini
30-00
(25 gm)
270-00
(250 gm)
Haldi
30-00
270-00
Kala Namak
17-00
(100 gm)
70-00
Lahsun
50-00
(25 gm)
900-00
Lavang
116-00
(25 gm)
1050-00
(250 gm)
Methi
41-00
366-00
Mirch Kali
120-00
(25 gm)
1080-00
(250 gm)
Pudeena
40-00
360-00
Tej Patta
30-00
270-00
Peepal Big
120-00
(25 gm)
1080-00
(250 gm)
Peepal Small
120
(25 gm)
1080-00
(250 gm)
Sunthi
36-00
(25 gm)
324-00
(250 gm)
Saindha Namak
15-00
(100 gm)
45-00
Soonf
35-00
315-00
Avipattikar
65-00
270-00
(250 gm)
Punchsakar
28-00
225-00
Sitopaladi
105-00
475-00
(250 gm)
Trifala
45-00
(100 gm)
200-00
Trikatu
65-00
(25 gm)
600-00
(250 gm)
Veeryashodhan
33-00
280-00
Lavan Bhaskar
38-00
322-00
Heengwashtak
65-00
(35 gm)
585-00
(250 gm)
Arjun
30-00
(100 gm)
140-00
Ashwagandha
78-00
700-00
Amla
50-00
(100 gm)
220-00
Akarkara
275-00
(25 gm)
2500-00
Ambahaldi
62-00
560-00
Bel Fal
32-00
(100 gm)
135-00
Bel Patra
22-00
198-00
Bala kharaintee
50-00
440-00
Buch Sugandh
53-00
480-00
Bahera
22-00
198-00
Bakuchi
60-00
540-00
Baalchad
240-00
(25 gm)
2160-00
Brahmi
98-00
880-00
Bhringraj
35-00
315-00
Bhumi amla
33-00
300-00
Chiraita
100-00
(25 gm)
900-00
(250 gm)
Chopchini
180-00
(25 gm)
1600-00
(250 gm)
Daruhaldi
25-00
225-00
Gokhru Small
40-00
350-00
Gokhru Big
55-00
550-00
Giloy
30-00
270-00
Gudmaar
76-00
696-00
Gulab
85-00
750-00
Multani Mitti
25-00
(100 gm)
113-00
Baal Harar
45-00
405-00
Harar Big
30-00
270-00
Jamun
27-00
240-00
Kutki
225-00
(25gm)
2000-00
(250gm)
Karela
37-00
297-00
Kaunch Beej
50-00
(25 gm)
450-00
(250 gm)
Kali Jeeri
160-00
1450-00
Mulethi
71-00
641-00
Majeeth
73-00
650-00
Safed Musli
141-00
(25 gm)
1260-00
(250 gm)
Neem
22-00
198-00
Nirgundi
20-00
200-00
Nagarmotha
30-00
270-00
Nagkesar
140-00
(25gm)
1250-00
(250gm)
Paneer Dodi
40-00
350-00
Punarnava
44-00
400-00
Reetha
35-00
(100 gm)
158-00
Sanai
26-00
238-00
(250 gm)
Santara
25-00
225-00
(250 gm)
Somlata
44-00
385-00
Shankhpushpi
35-00
315-00
Shatavar
50-00
(25 gm)
450-00
(250 gm)
Shikakai
40-00
(100 gm)
173-00
(400 gm)
Shilajeet - Trifala
70-00
(10 gm)
280-00
(50 gm)
Tulsi Patta
35-00
300-00
Vidhara
20-00
180-00
Vidarikand
30-00
270-00
Vijaysaar
33-00
297-00
Vaividang
175-00
(25 gm)
1575-00
(250 gm)
Vanshlochan
390-00
(25 gm)
3510-00
(250 gm)